Menu

Atsisiųskite taisykles (PDF)

VIDAUS TAISYKLĖS

  1. BENDROJI DALIS

Bendrosios nuostatos

1.1. „Vichy“ vandens parkas (toliau – Vandens pramogų parkas) – tai laisvalaikio ir pramogų kompleksas, esantis Ozo g. 14C, Vilniuje, kurį sudaro pirčių zona, baseinų ir nusileidimo kalnelių zona, ir kiti vandens atrakcionai.

1.2. Vandens pramogų parko operatorius (toliau – operatorius) – UAB „Vandens parkas“ (reg. adresas Ozo g. 14C , Vilnius, į. k. 300023589, PVM mok. kodas LT100001025317, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras, Vilniaus fil.).

1.3. Lankytojas – kiekvienas Vandens pramogų parke esantis asmuo. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris operatoriaus nustatyta tvarka įsigijo bilietą,

gavo leidimą ar kitais operatoriaus nustatytais būdais pateko į Vandens pramogų parką.

1.4. Šios taisyklės nustato Vandens pramogų parko lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus

lankytojams, Vandens pramogų parko operatoriaus ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas. Vandens pramogų parko taisyklės sudarytos siekiant

užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką Vandens pramogų parke ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų.

1.5. Šios taisyklės yra taikomos visiems lankytojams. Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

1.6. Teisę naudotis Vandens pramogų parke teikiamomis paslaugomis lankytojas įgyja tik įsigijęs bilietą, gavęs leidimą ar kitais operatoriaus nustatytais

būdais patekęs į Vandens pramogų parką. Bilietų įsigijimo bei kitas su tuo susijusias sąlygas nustato šios taisyklės.

1.7. Kiekvienas lankytojas, įsigijęs bilietą ir patekęs į Vandens pramogų parką, automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su Vandens pramogų parko vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

 

Teisė naudotis Vandens pramogų parke teikiamomis paslaugomis

1.8. Atsižvelgiant į šiose taisyklėse numatytas išimtis, teisę naudotis Vandens pramogų parko teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys, kurių ūgis yra ne mažesnis, kaip 1,30 m (vienas metras ir trisdešimt centimetrų).

1.9. Lankytojai, kurie atitinka taisyklių 1.8 punkte nustatytą ūgio reikalavimą, tačiau yra jaunesni, nei 14 metų amžiaus, ir Vandens pramogų parke lankosi vieni, t.y. be juos lydinčių pilnamečių asmenų privalo:

1.9.1. Vandens pramogų parko personalo nurodymu (kai Vandens pramogų parko personalas mano, kad tai yra būtina ar reikalinga), Vandens pramogų parke dėvėti gelbėjimo priemones (gelbėjimo liemenes, oro pagalves (plaukmenis) ant rankų ir pan.). Šiame taisyklių punkte nurodytas gelbėjimo priemones lankytojai į Vandens pramogų parką gali atsinešti patys, arba už nustatytą mokestį jas išsinuomoti ar įsigyti Vandens pramogų parke;

1.9.2. kiekvieną kartą atėję į Vandens pramogų parką pateikti Vandens pramogų parko personalui Vandens pramogų parko nustatytos formos sutikimą, pasirašytą tėvų ar globėjų. Šis sutikimas yra vienkartinis ir galioja vienam apsilankymui Vandens pramogų parke, t. y. kiekvieną kartą atėjus į Vandens pramogų parką turi būti pateiktas naujas tėvų ar globėjų sutikimas. Sutikimo formą galima rasti Vandens pramogų parke arba internete adresu www.vandensparkas.lt.

1.9.3. laikytis atrakcionų naudojimo ir šių Taisyklių reikalavimų. Šiame Taisyklių punkte nurodyti lankytojai turi teisę naudotis nevisais Vandens pramogų parko atrakcionais. Informacija apie apribojimus naudotis atrakcionais yra nurodyta prie kiekvieno atrakciono arba ją turi teisę nurodyti gelbėtojas.

1.10. Vaikai iki 7 metų ir negalią turintys asmenys turi teisę lankytis Vandens pramogų parke tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų, kurie kartu su jų prižiūrimais asmenimis yra atsakingi už šių taisyklių laikymąsi.

 

Bilietų kaina, įsigijimo tvarka

1.11. Bilietų į Vandens pramogų parką kainas nustato operatorius. Bilietų kainos pateikiamos Vandens pramogų parko kasose ir interneto puslapyje: www.vandensparkas.lt.

1.12. Lankytojai bilietus gali įsigyti Vandens pramogų parke esančiose kasose ir internetu, adresu bilietai.vandensparkas.lt.

1.13. Prieš įsigydami išankstinius bilietus į Vandens pramogų parką internete arba pirkdami bilietus Vandens pramogų parko kasose, lankytojai privalo patvirtinti geranorišką bendradarbiavimą ir savo įsipareigojimą laikytis šių taisyklių – tik tuomet jiems yra parduodamas bilietas.

1.14. Bilietai gali būti laikinai neparduodami:

1.14.1. dėl techninių kliūčių;

1.14.2. kai užimtos visos individualios persirengimo spintelės;

1.14.3. kitais atvejais.

1.15. Dėl techninių kliūčių Vandens pramogų parke laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, nusileidimo takeliais, bangų baseinu, pirtimis ir kt. Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

1.17. Lankytojų, norinčių įsigyti lengvatinį bilietą su nuolaida, operatorius turi teisę paprašyti pateikti jų amžių patvirtinantį asmens dokumentą ar kitą lankytojo statusą patvirtinantį dokumentą (moksleivio / studento pažymėjimą ar pan.).

1.18. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, Vandens pramogų parko kasininkas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, moksleivio / studento pažymėjimą ar pan.).

 

Elektroninė apyrankė, jos paskirtis ir naudojimas

1.19. Atsižvelgiant į lankytojo amžių ir kitus šiose taisyklėse nustatytus kriterijus Vandens pramogų parko kasininkai kiekvienam bilietą nusipirkusiam ar leidimą turinčiam asmeniui išduoda individualią elektroninę apyrankę (išskyrus asmenis iki 3 metų, kuriems apyrankės neišduodamos).

1.19.1. Lankytojams nuo 3 iki 18 metų, atitinkantiems šių taisyklių 1.9 punkte ir jo papunkčiuose numatytus reikalavimus, išduodamos raudonos spalvos elektroninės apyrankės. Šiems lankytojams yra suteikiamas 20 Eur dydžio kreditas. Šią sumą galima išleisti atsiskaitant už paslaugas Vandens pramogų parke. Alkoholiniai gėrimai bei tabako gaminiai lankytojams iki 18 metų neparduodami.

1.19.2. Lankytojams nuo 18 metų gali būti išduodamos mėlynos, žalios arba geltonos spalvos elektroninės apyrankės. Šiems lankytojams yra suteikiamas 60 Eur dydžio kreditas.

1.20. Pasibaigus kreditui (lankytojui išnaudojus kreditą), kiekvienas Vandens pramogų parko lankytojas privalo apmokėti savo sąskaitą grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortelėmis. Lankytojui, persirengimo spintelių administratoriaus kasose pilnai apmokėjus sąskaitą ir jam pageidavus, gali būti suteiktas naujas kreditas.

1.21. Gavę elektronines apyrankes Vandens pramogų parko lankytojai turi praeiti pro įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, sumontuoto prie vartelių.

1.22. Nepriglaudus elektroninės apyrankės prie pažymėtos vietos, varteliai neleis lankytojui patekti į Vandens pramogų parko vidų, kartu nebus aktyvuota ir elektroninė apyrankė, suteikianti lankytojui teisę naudotis Vandens pramogų parke teikiamomis paslaugomis ir atsiskaityti už Vandens pramogų parke suteiktas paslaugas ir / ar lankytojo įsigytas prekes.

1.23. Į Vandens pramogų parką neįleidžiami asmenys, neturintys elektroninės apyrankės, išskyrus vaikus iki 3 metų.

1.24. Lankytojo turima elektroninė apyrankė leidžia jam atrakinti ir užrakinti individualią daiktų saugojimo spintelę persirengimo erdvėje. Informaciniuose terminaluose lankytojai gali gauti informaciją apie Vandens pramogų parke praleistą laiką, sužinoti jų individualios spintelės numerį, kredito likutį.

1.25. Lankytojų praleistas laikas Vandens pramogų parke pradedamas fiksuoti nuo to momento, kai lankytojas įeina per vartelius arba automatiškai – praėjus 5 minutėms nuo elektroninės apyrankės išdavimo kasoje. Jei klientas neatvyko arba pavėlavo įeiti į Vandens pramogų parką pinigai už bilietą nėra grąžinami.

1.26. Išeidamas iš Vandens pramogų parko lankytojas turi išsiregistruoti išėjimo kasoje. Tuomet yra parodomas tikslus lankytojo Vandens pramogų parke praleistas laikas (tačiau prie kasų laikas nėra stabdomas) bei lankytojo mokėtina suma už Vandens pramogų parke jam suteiktas paslaugas ir / ar jo nupirktas prekes. Lankytojo Vandens pramogų parke praleistas laikas yra stabdomas kai lankytojas įmeta apyrankę į surinktuvą bei praeina pro išėjimo vartelius.

1.27. Už Vandens pramogų parke papildomai praleistą laiką (laikas, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant elektroninę apyrankę) arba vėlavimą (laikas, kuris buvo fiksuojamas nuo Vandens pramogų parko darbo laiko pabaigos), automatiškai priskaičiuojama papildoma suma, remiantis Vandens pramogų parko kainininke nustatytomis kainos, kurią lankytojas privalo apmokėti išėjimo kasoje.

1.27.1. Viršijus bilieto laiko limitą (arba vėluojant), skaičiuojamas mokestis už papildomai praleistą laiką nuo pirmos minutės 15 minučių laiko intervalais;

1.27.2. Suaugusio bilieto lankytojui taikomas 6,25% bilieto vertės dydžio papildomas mokestis už kiekvieną papildomą 15 min. laiko intervalą;

1.27.3. Vaikų (3-6 ir 7-17 metų) bilieto lankytojui taikomas 6,00% bilieto vertės dydžio papildomas mokestis už kiekvieną papildomą 15 min. laiko intervalą;

1.28. Lankytojas negali išeiti už Vandens pramogų parko teritorijos ribų nustatyta tvarka neišsiregistravęs, t.y. kai lankytojas atsiskaito, įmeta apyrankę į surinktuvą bei praeina pro išėjimo vartelius.

1.29. Jei lankytojas pageidauja pakartotinai patekti į Vandens pramogų parko teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą.

1.30. Šių taisyklių 1.28 punkto nuostatos netaikomos, jei lankytojas priverstas išeiti iš Vandens pramogų parko per specialų išėjimą (pvz., įvykus evakuacijai). Tokiu atveju elektroninė apyrankė perduodama lydinčiajam personalui arba vyr. kasininkui.

1.31. Išėjus iš Vandens pramogų parko anksčiau, t. y. neišbuvus viso laiko limito, pinigai lankytojui negrąžinami.

1.32. Elektroninę apyrankę lankytojas gali naudoti atsiskaitydamas baruose, restoranuose arba naudodamasis kitomis Vandens pramogų parke teikiamomis paslaugomis. Lankytojas, išnaudojęs dalį ar visą jam suteiktą kreditą, išėjimo kasoje apmoka visą išleistą sumą.

1.33. Jei lankytojas nesumoka už papildomai Vandens pramogų parke praleistą laiką ir / ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.34. Jei lankytojams iškyla neaiškumų dėl naudojimosi elektronine apyranke tvarkos, jie turėtų kreiptis į bet kurį Vandens pramogų parke dirbantį kasininką arba individualių persirengimo spintelių administratorių.

 

Kita bendra informacija

1.35. Saugumo sumetimais parke įrengta lankytojų filmavimo sistema. Taip pat kiekvienas lankytojas, praėjęs pro įėjimo vartelius, yra automatiškai nufotografuojamas.

1.36. Įėję per vartelius, viršutinius drabužius bei batus, įdėtus į specialiai jiems skirtus maišelius, lankytojai turi palikti drabužinėje, esančioje fojė, šiltuoju metų sezonu – individualioje persirengimo spintelėje.

1.37. Lankytojai privalo turėti maudymosi kostiumą.

1.38. Lankytojas gali turėti su savimi rankšluostį arba išsinuomoti Vandens pramogų parke individualių persirengimo kabinų administratoriaus darbo vietoje.

1.39. Esant Vandens pramogų parke, lankytojams rekomenduojame turėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Jų neturintiems lankytojams siūloma šlepetes įsigyti „Honolulu turgaus“ parduotuvėje, esančioje fojė zonoje.

1.40. Vandens pramogų parko persirengimo spintelių zonoje palikę užstatą galite išsinuomoti rankšluosčius, chalatus, gelbėjimo liemenes vaikams, o informacija apie tai įvedama į elektroninę lankytojo apyrankę. Pasinaudoję išsinuomotais rankšluosčiais, chalatais, plaukmenimis, lankytojai juos turi grąžinti į nuomos punktą, esantį individualių persirengimo spintelių administratoriaus darbo vietoje, kur šis grąžinimo veiksmas įskaitomas elektroninėje apyrankėje ir grąžinamas užstatas. Negrąžinus išnuomoto inventoriaus, lankytojas išėjimo kasose apmoka 8.4. punkte nurodytą baudą.

1.41. Atėję į Vandens pramogų parką asmeninius daiktus lankytojai turi palikti drabužinėje ir individualiose persirengimo spintelėse. Šios spintelės yra rakinamos pačių lankytojų, todėl Vandens pramogų parko administracija rekomenduoja tai daryti atidžiai.

1.42. Spintelių naudojimosi instrukcijos yra aprašytos persirengimo vietose.

1.43. Vandens pramogų parko persirengimo erdvėje yra įrengtos mokamos saugyklos. Informaciją apie saugyklų naudojimo tvarką gali suteikti persirengimo erdvėje dirbantys Vandens pramogų parko darbuotojai.

1.44. Dingus asmeniniams daiktams, lankytojams privaloma nedelsiant kreiptis į bet kurį Vandens pramogų parko darbuotoją. Už dingusius daiktus vandens pramogų parkas neatsako!

1.45. Lankytojų Vandens pramogų parke pamesti ir vėliau kitų lankytojų ar Vandens pramogų parko darbuotojų surasti ir operatoriui perduoti daiktai, operatoriaus nuožiūra saugomi Vandens pramogų parke, arba perduodami policijai LR teisės aktų nustatyta tvarka.

1.46. Persirenginėti leidžiama tik tam skirtose kabinose.

1.47. Laikantis higienos reikalavimų, visų į Vandens pramogų parko vandens zonas įeinančių lankytojų prašoma švariai nusiprausti duše su muilu.

1.48. Lankytojai privalo palikti Vandens pramogų parke esančias vandens zonas likus ne mažiau kaip 20 minučių iki Vandens pramogų parko darbo laiko pabaigos.

1.49. Lankytojai privalo nedelsdami palikti Vandens pramogų parko vandens zonas, jeigu to reikalauja gelbėtojas.

 

  1. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Lankytojas turi teisę:

2.1.1. reikalauti, kad atsakingas Vandens pramogų parko darbuotojas supažindintų su šiomis taisyklėmis prieš lankytojui pradedant

naudotis Vandens pramogų parko teikiamomis paslaugomis;

2.1.2. naudotis Vandens pramogų parko paslaugomis tik apmokėjęs pasirinktos trukmės mokestį už apsilankymą šiame parke ar kitais operatoriaus nustatytais būdais įgijęs teisę naudotis Vandens pramogų parke teikiamomis paslaugomis;

2.1.3. reikalauti, kad operatorius atlygintų lankytojo patirtą žalą šiose taisyklėse ir LR teisės aktuose nustatyta tvarka;

2.2. Lankytojas įsipareigoja:

2.2.1. būdamas Vandens pramogų parke ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų;

2.2.2. būdamas Vandens pramogų parke nešioti ir naudotis tik jam priskirta elektronine apyranke, kurioje yra nustatyto dydžio kreditas;

2.2.3. vykdyti Operatoriaus atstovų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi Vandens pramogų parke.

 

  1. OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Operatorius turi teisę:

3.1.1. į Vandens pramogų parką neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Vandens pramogų parko tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei Vandens pramogų parko būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;

3.1.2. į Vandens pramogų parką neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių taisyklių;

3.1.3. bet kuriuo metu pakeisti Vandens pramogų parke teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;

3.1.4. pašalinti iš Vandens pramogų parko lankytojus, kurie, nepaisydami perspėjimo, pažeidžia Vandens pramogų parko taisykles. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami.

3.2. Operatorius įsipareigoja:

3.2.1. laikantis atitinkamų LR norminių teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių nuostatų teikti lankytojams paslaugas Vandens pramogų parke.

 

  1. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

4.1. Vandens pramogų parko administracija rekomenduoja Vandens pramogų parke planuojantiems pramogauti lankytojams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia naudotis jame teikiamomis paslaugomis.

4.2. Atsižvelgiant į Vandens pramogų parke esančių pramogų įvairovę, taip pat į konkrečių lankytojų fizinę ar psichinę būklę, tam tikros pramogos lankytojams gali būti nerekomenduojamos.

4.3. Lankytojams, nešiojantiems bet kokios rūšies akinius, rekomenduojama naudotis Vandens pramogų parke teikiamomis paslaugomis tik pritvirtinus prie akinių raištelius.

4.4. Lankytojams primygtinai rekomenduojama į Vandens pramogų parką nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.

4.5. Lankytojams draudžiama naudotis Vandens pramogų parke teikiamomis paslaugomis užsidėjus bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius.

4.6. Su konkrečių paslaugų teikimu susijusios rekomendacijos yra nustatytos kituose šių taisyklių skyriuose.

 

  1. BENDROSIOS SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

Vandens pramogų parke griežtai draudžiama:

5.1. rėkauti, švilpauti, klaidinti gelbėtojus be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižeisti), stumdytis;

5.2. naudotis Vandens pramogų parko paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatiniais rūbais) arba nedėvint rūbų;

5.3. spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti gamtinius reikalus ne tualete;

5.4. lipti ant atrakcionų, turėklų, dekoracijų, ar kitaip gadinti Vandens pramogų parke esantį inventorių;

5.5. čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis;

5.6. vaikus iki 14 metų palikti be suaugusiųjų priežiūros, išskyrus tuos atvejus, kai šie vaikai atitinka Taisyklių 1.8 punkte nustatytą ūgio reikalavimą ir operatorius yra gavęs Taisyklių 1.9.2. nurodytą sutikimą.

5.7. nepilnamečiams asmenims iki 18 metų vartoti ir pirkti alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius;

5.8. atsinešti į Vandens pramogų parką maisto ar gėrimų, taip pat stiklinių, dūžtančių ir aštrių daiktų;

5.9. įsinešti maišelius;

5.10. rūkyti;

5.11. fotografuoti išskyrus atvejus kai gaunamas atskiras leidimas;

5.12. filmuoti išskyrus atvejus kai gaunamas atskiras leidimas;

5.13. vandens pramogų parke yra fotografuojama profesionalaus fotografo. Lankytojas, lankydamasis Vandens pramogų parke, sutinka, kad apsilankymo metu būtų fotografuojamas ir jo atvaizdas, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, būtų talpinamas Vandens pramogų parko internetinėse paskirose. Atvaizdas (nuotraukos) nėra viešinimas arba sustabdomas viešinimas, jeigu fotografavimo metu ar bet kuriuo kitu metu lankytojas aiškiai išreiškia savo nesutikimą žodžiu, raštu ar kitaip;

5.14. avėti lauko avalynę, išskyrus fojė;

5.15. avėti avalynę vandenyje (išskyrus specialios paskirties avalynę);

5.16. stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Vandens pramogų parko paslaugomis;

5.17. Vandens pramogų parke griežtai draudžiama lankytis:

5.17.1. asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir / ar gyvybei;

5.17.2. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Vandens pramogų parko personalas turi teisę pareikalauti atlikti asmens girtumo testą (maksimali leidžiama norma – 0,4 promilės) ir išprašyti neblaivų lankytoją iš Vandens pramogų parko, nekompensuojant sumokėto įėjimo mokesčio;

5.17.3. asmenims kartu su gyvūnais;

5.18. atsižvelgiant į lankytojų sveikatos būklę, Vandens pramogų parke asmenys, turintys silpną sveikatą (širdies ligas, galvos traumas ar kt.) privalo nesinaudoti ekstremaliais nusileidimo kalneliais ir pirtimis, nes tai gali sukelti neigiamų pasekmių.

 

  1. DRAUDIMAI BASEINŲ IR VANDENS NUSILEIDIMO TAKELIŲ ZONOSE

Baseinų zonose draudžiama:

6.1. neštis pripučiamus ratus, skirtus ne tam tikro tipo nusileidimo takeliams ar atrakcionams;

6.2. neštis savo pramogų inventorių (kamuolius, žaislus ir pan.);

6.3. vaikams iki 6 metų maudytis atvirame baseine be plaukmenų (ant rankų maunamų gelbėjimosi ratų), gelbėjimosi liemenių;

6.4. šokinėti į baseiną nuo jo krašto, bėgioti baseino kraštu, plaukioti vietose, kur tai yra draudžiama;

6.5. nerti į baseiną;

6.6. įlipti į baseinus, sūkurines vonias ar išlipti iš jų ne tam skirtose vietose;

6.7. vaikams iki 3 metų maudytis baseine be sauskelnių, specialiai skirtų naudojimui vandenyje;

6.8. pažeisti instrukcijas ir taisykles, nustatančias takelių bei kitų atrakcionų naudojimosi būdą ir tvarką. Iškilus neaiškumams rekomenduojama kreiptis į gelbėtojus.

Nusileidimo takelių zonose draudžiama:

6.9. leistis nusileidimo takeliais lankytojams, kurie neatitinka tų takelių taisyklėse nurodytų reikalavimų;

6.10. leistis nusileidimo takeliais naudojantis pagalbinėmis priemonėmis, išskyrus specialius pripučiamus ratus;

6.11. įlipti į nusileidimo takelio angą ir leistis nusileidimo takeliais draudžiant Vandens pramogų parko personalui (gelbėtojams);

6.12. sudaryti situacijas, kurios galėtų pakenkti kitiems Vandens pramogų parko lankytojams;

6.13. įsibėgėjus įšokti į nusileidimo takelio angą, siekiant padidinti slydimo greitį ar atlikti atrakcionų viduje kitus neleistinus veiksmus (verstis, iššokti iš pripučiamų ratų ir kt.);

6.14. leistis grupėmis;

6.15. leistis kitokiomis pozicijomis, nei yra nurodytos informacijoje ir taisyklėse prie nusileidimo takelių;

6.16. naudotis nusileidimo takeliais apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir / ar psichotropinių medžiagų;

6.17. naudotis nusileidimo takeliais asmenims, kuriems sugipsuotos ar sutvarstytos galūnės;

6.18. leistis nusileidimo takeliais tuomet, kai dėl techninių kliūčių sustabdytas jų veikimas;

6.19. mūvėti rankinius laikrodžius, auskarus, grandinėles ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą lankytojams ir / ar Vandens pramogų parko

inventoriui;

6.20. naudotis neveikiančiais atrakcionais;

6.21. vandens nusileidimo takeliais naudotis nėščioms moterims;

6.22. lankytojams, nemokantiems plaukti, naudotis atrakcionu „Rapa Nui bedugnė“, kurio gylis – 3 metrai ir 60 centimetrų;

6.23. nusileidus vandens nusileidimo takeliu būtina kuo greičiau palikti nusileidimo baseinėlį;

6.24. lankytojas įsipareigoja naudotis visais atrakcionais taip, kaip to reikalauja atitinkamo atrakciono taisyklės;

6.25. Vandens pramogų parko lankytojai privalo laikytis atskirų taisyklių bei nuorodų, pateikiamų kiekvieno nusileidimo takelio pradžioje.

 

  1. ELGESIO TAISYKLĖS PIRČIŲ ZONOJE

7.1. Pirčių zonoje lankytojai prašomi netriukšmauti.

7.2. Pirčių erdvėje privaloma turėti rankšluostį. Neturint rankšluosčio, jį galima išsinuomoti persirengimo zonoje, esančioje I aukšte.

7.3. Prieš įlipant į baseinus, sūkurines vonias, prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, taip pat pasinaudojus tualetu būtina nusiprausti duše.

7.4. Į sausas pirtis galima įeiti tik turint rankšluostį, kurį pirtyje būtina pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.

7.5. Šlepetes reikia palikti prie įėjimo į pirtis.

7.6. Poilsio zonose ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.

7.7. Pirčių zonose rekomenduojama nenešioti papuošalų.

7.8. Pirtyse negalima užsiimti vietų iš anksto.

7.9. Pirtyse draudžiama:

7.9.1. atsinešti ir naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;

7.9.2. patiems pilti vandenį ant akmenų;

7.9.3. naudoti kosmetikos priemones;

7.9.4. reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus.

 

  1. ATSAKOMYBĖ

8.1. Lankytojas, padaręs žalą Vandens pramogų parkui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turinčių asmenų, atsako jų tėvai ar globėjai.

8.2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Vandens pramogų parko taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi.

8.3. Lankytojas privalo sumokėti 12 Eur baudą, jeigu naudojasi kitos kategorijos arba ne jam priskirta apyranke.

8.4. Jei yra žinoma vyresnio nei 17 metų lankytojo, kuris pametė jam suteiktą elektroninę apyrankę, buvimo parke trukmė, išnaudoto kredito dydis ar kiti galintys identifikuoti duomenys (spintelės numeris, foto nuotrauka ir kt.), jis išeidamas moka operatoriui 15 Eur baudą už prarastą apyrankę ir apmoka už Vandens pramogų parke įsigytas prekes bei suteiktas paslaugas. Jei vyresnis nei 17 metų lankytojas, kuris pametė jam suteiktą elektroninę apyrankę, nėra atpažįstamas pagal anksčiau paminėtus požymius, tuomet jis moka 60 Eur baudą. Jei yra žinoma lankytojo 3 – 17 metų, kuris pametė jam suteiktą elektroninę apyrankę, buvimo parke trukmė, išnaudoto kredito dydis ar kiti galintys identifikuoti duomenys (spintelės numeris, foto nuotrauka ir kt.), mokama operatoriui 10 Eur bauda už prarastą apyrankę ir apmokama už Vandens pramogų parke įsigytas prekes bei suteiktas paslaugas. Jeigu 3 – 17 metų lankytojas, kuri

s pametė jam suteiktą elektroninę apyrankę, nėra atpažįstamas pagal anksčiau paminėtus požymius, tuomet mokama 30 Eur bauda. Už prarastą drabužinės numeriuką mokama 4 Eur bauda. Už sugadintą ar negrąžintą rankšluostį lankytojas privalo sumokėti 9 Eur baudą, o už chalatą – 12 Eur baudą.

8.5. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Vandens pramogų parke, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam Vandens pramogų parko darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.

8.6. Lankytojui Vandens pramogų parke patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl operatoriaus kaltės, operatorius atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

8.7. Radus svetimą apyrankę, būtinai perduoti bet kuriam vandens parko darbuotojui.

8.8. Operatorius nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Vandens pramogų parke patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir / ar rekomendacijų.

8.9. Operatorius neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir / ar sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti naudojantis nusileidimo takeliais.

8.10. Operatorius savo nuožiūra už taisyklių nesilaikymą, asmeniui gali taikyti piniginę baudą iki 25 Eur.

 

DĖKOJAME, KAD LAIKOTĖS MŪSŲ VIDAUS TAISYKLIŲ.

ATMINKITE, JOG PATYS ESATE ATSAKINGI UŽ SAVO IR KITŲ VANDENS PRAMOGŲ PARKO LANKYTOJŲ SAUGUMĄ!