Menu

VICHY vandens parko metinio abonemento taisyklės

Šios taisyklės yra taikomos visiems VICHY vandens parko (toliau – „VVP“) vardinio metinio abonemento (toliau – „abonementas“) turėtojams (toliau – „lankytojai“). Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Šios taisyklės papildo kitas VVP galiojančias ir jo lankytojams taikomas taisykles, tačiau jų nepakeičia.

Kiekvienas lankytojas, įsigydamas abonementą ir apsilankydamas VVP šiuo patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir kitomis VVP galiojančiomis taisyklėmis, įskaitant bet neapsiribojant VVP vidaus tvarkos taisyklėmis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

 

  1. Metinių abonementų rūšys:

1.1 AUKSINIS abonementas – metinis VVP abonementas, skirtas apsilankymui pramogų ir pirčių zonose, t.y baseinų ir nusileidimo kalnelių zonoje, LAVOS ir BORA BORA pirčių zonoje ir / ar kitose vandens parko zonose, kurios buvo įrengtos ir visiškai veikiančios abonemento įsigijimo dieną. LAVOS pirčių zonoje gali lankytis lankytojai nuo 18 metų, BORA BORA pirčių zonoje – nuo 12 metų.

1.2 SIDABRINIS abonementas – metinis VVP abonementas, skirtas apsilankymui pramogų zonoje, t.y. baseinų ir nusileidimo kalnelių zonoje ir / ar kitose vandens parko zonose, kurios buvo įrengtos ir visiškai veikiančios abonemento įsigijimo dieną.

1.3 GINTARINIS abonementas – metinis VVP abonementas, skirtas apsilankymui pramogų ir pirčių zonose, t.y baseinų ir nusileidimo kalnelių zonoje, LAVOS ir BORA BORA pirčių zonoje ir / ar kitose vandens parko zonose, kurios buvo įrengtos ir visiškai veikiančios abonemento įsigijimo dieną. Šis abonementas suteikia teisę VVP lankytis tik darbo dienomis (išskyrus savaitgalius bei šventines dienas) 4 val./d.; abonemento turėtojai į VVP įleidžiami iki 16 val., o apsilankymas gali trukti ne ilgiau kaip iki 18 val. LAVOS ir BORA BORA pirčių zonoje gali lankytis lankytojai tik nuo 18 metų.

 

  1. Abonemento galiojimas:

2.1 Abonementas galioja nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

2.2 AUKSINIS abonementas galioja kiekvieną VVP darbo dieną, VVP darbo laiku, vienam neriboto laiko apsilankymui per dieną.

2.3 SIDABRINIS abonementas galioja kiekvieną VVP darbo dieną, VVP darbo laiku, 4 val. 1 k/dieną.

2.4 GINTARINIS abonementas galioja tik darbo dienomis (negalioja savaitgaliais ir švenčių dienomis) nuo 12 val. iki 18 val. (lankytojai, turintys GINTARINĮ abonementą į VVP įleidžiami iki 16 val.), 4 val. 1 k/dieną.

 

  1. Abonemento kortelės išdavimas:

3.1 Abonemento kortelė lankytojui išduodama tik pateikus abonemento įsigijimą patvirtinantį dokumentą (kuponą, dovanų čekį). Abonemento kortelės gaminamos ir išduodamos nuo 2019 m. lapkričio 11 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pinigai už nepanaudotą abonementą negrąžinami ir abonemento galiojimas nepratęsiamas. Jaunesniam nei 16 metų lankytojui abonemento kortelė išduodama tik dalyvaujant tėvams (globėjams) ar vienam iš jų.

3.2 Jeigu abonemento kuponas ar dovanų čekis būna nukopijuotas keletą kartų, abonemento vardinė kortelė pagaminama pirmam su abonemento kuponu ar dovanų čekiu atėjusiam asmeniui.

3.3 Abonementą įsigijęs lankytojas, pirmą kartą atvykęs į VVP, privalo atsakingam darbuotojui pateikti savo asmens dokumentą ir užpildyti metinio abonemento anketą. Paaiškėjus, kad anketoje pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs, abonemento kortelė neišduodama, o išduota kortelė gali būti panaikinta negrąžinant už abonementą sumokėtų pinigų.

3.4 Abonementą įsigijęs lankytojas nufotografuojamas ir skaitmeninis lankytojo atvaizdas (nuotrauka) perkeliamas ant abonemento kortelės. Nuotraukoje lankytojo veidas negali būti visiškai ar dalinai uždengtas (fotografuojama be akinių, kepurės, šalio ir kt.).

3.5 Abonemento kortelė išduodama tą pačią dieną, ne anksčiau kaip praėjus 4 (keturioms) val. po reikiamų dokumentų užpildymo ir duomenų pateikimo, išskyrus atvejus, nurodytus 3.6 punkte.

3.6 Jei dėl techninių kliūčių abonemento kortelė negali būti išduota tą pačią dieną, lankytojas, pateikęs abonemento kuponą, abonemento kortelę gali atsiimti per savaitę nuo pirmojo apsilankymo VVP.

3.7 Abonementą įsigijęs lankytojas, kuriam jau išduota abonemento kortelė, turi teisę abonementą perleisti kitam asmeniui iš anksto sumokėjęs abonemento perleidimo mokestį – 60 Eur.

3.8 GINTARINĮ ar SIDABRINĮ abonementą įsigijęs lankytojas, turi teisę įsigytą abonementą pakeisti į AUKSINĮ iš anksto sumokėjęs abonemento keitimo mokestį – 50 Eur.

3.9 Lankytojui praradus ar sugadinus abonemento kortelę, sustabdžius abonemento kortelės galiojimą, nauja abonemento kortelė išduodama arba abonemento kortelės galiojimas atnaujinamas tik iš anksto sumokėjus 12 Eur kortelės mokestį.

3.10 Abonemento galiojimas negali būti stabdomas. Lankytojas turi teisę atsisakyti paslaugų ir reikalauti grąžinti už abonementą sumokėtos įmokos dalies, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki abonemento galiojimo pabaigos tik sumokėjęs 50 Eur įmoką, kuria padengiami VVP dėl abonemento nutraukimo patirti nuostoliai, kuriuos sudaro VVP lankytojui suteikta nuolaida dėl ilgalaikio paslaugų teikimo, abonemento administravimo sąnaudos ir kitos susijusios VVP išlaidos.

 

  1. Abonemento naudojimo ribojimai:

4.1 Abonementas negalioja VVP vykstančių renginių metu, į kuriuos parduodami atskiri renginio bilietai.

4.2 Jei atskiros VVP zonos lankytojų apsilankymo metu yra išnuomotos ar kitaip perduotos naudoti tretiesiems asmenims, į jas lankytojai gali būti neįleidžiami.

4.3 Lankytojai į VVP su abonementu gali būti neįleidžiami, kai visos individualios persirengimo spintelės yra užimtos. Visi lankytojai VVP aptarnaujami bendros eilės tvarka.

4.4 Dėl techninių kliūčių ar dėl kitų esminės reikšmės priežasčių VVP gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis ar įrenginiais: sūkurinėmis voniomis, nusileidimo takeliais, bangų baseinu, pirtimis ir kt. Vasaros metu nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. gali būti uždaryta BORA BORA pirčių zona. Šiais atvejais abonemento kaina neperskaičiuojama, pinigai lankytojui už jį negrąžinami ir abonemento galiojimas nėra pratęsiamas. Informacija apie apribojimus, susijusius su teikiamomis paslaugomis, pateikiama VVP vidaus tvarkos taisyklėse, VVP kasose arba interneto tinklapyje www.vandensparkas.lt. Abonemento kaina yra paskaičiuota įvertinus VVP darbo laiką, laiką kuomet VVP neteikia paslaugų dėl reguliarių profilaktinių darbų ir laiką, kuomet dėl techninių ar kitų kliūčių gali neveikti tam tikri atrakcionai ir neteikiamos kitos VVP paslaugos.

4.5 Lankytojai į VVP neįleidžiami po darbo valandų, uždarius VVP remontui ar VVP neveikiant dėl bet kokių kitų priežasčių.

4.6 VVP ne rečiau kaip kartą metuose yra uždaromas profilaktiniams darbams, kurie gali trukti iki 4 savaičių.

4.7 Lankytojams, dėl VVP naudojimo ribojimų negalėjusiems pasinaudoti VVP teikiamomis paslaugomis abonemento kaina neperskaičiuojam, pinigai negrąžinami ir abonemento galiojimas nėra pratęsiamas.

 

  1. Kitos sąlygos:

5.1 Abonementą įsigijęs lankytojas kas kartą į VVP įleidžiamas tik pateikęs jam išduotą abonemento kortelę.

5.2 Abonemento kortelės yra vardinės. VVP personalas turi teisę paprašyti lankytojo asmens dokumento, o lankytojas privalo asmens dokumentą pateikti.

5.3 Abonementą įsigijęs lankytojas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad teisė naudotis VVP paslaugomis yra suteikiama tik tam asmeniui, kuriam yra išduota  abonemento kortelė. Pateikus kitam asmeniui išduotą abonemento kortelę, VVP turi teisę sustabdyti ar panaikinti abonemento galiojimą.

5.4 Už VVP įsigyjamus gėrimus, maistą, kitas apsilankymo VVP metu suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes lankytojas privalo sumokėti šių prekių ar paslaugų įsigijimo metu arba VVP išėjimo kasose pagal nustatytus kainų tarifus. Šios prekės ir paslaugos nėra įskaičiuotos į abonemento kainą.

5.5 VVP turi teisę papildomai apmokestinti pirčių, baseinų ir nusileidimo kalnelių zonas ir / ar kitas vandens parko zonas, įrengtas ir/ar pradėjusias veikti po abonemento įsigijimo.

5.6 Jaunesni nei 18 metų ir ne žemesni nei 130 cm. ūgio lankytojai, VVP apsilankę be juos lydinčių pilnamečių asmenų, privalo laikytis visų bendrųjų šiam amžiui nustatytų apribojimų bei taisyklių. Jaunesni nei 14 metų lankytojai VVP paslaugomis gali naudotis tik su lydinčiu pilnamečiu asmeniu. Nuo 14 iki 16 metų lankytojai VVP paslaugomis gali naudotis tik pateikę galiojantį VVP nustatytos formos sutikimą, pasirašytą tėvų (globėjų). Sutikimo formą pateikiama VVP bei VVP internetiniame tinklapyje adresu www.vandensparkas.lt.

5.8 AUKSINIS ir SIDABRINIS abonementas suteikia teisę patekti į VVP likus ne mažiau nei dviems valandoms iki VVP uždarymo. GINTARINIS abonementas suteikia teisę patekti į VVP darbo dienomis iki 16 val.

5.9. Kilus ginčui su VPP, vartotojas gali kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainė www.vvtat.lt).

 

  1. Patvirtinimas ir žalos atlyginimas

6.1 Apsilankydamas VVP, lankytojas patvirtina, kad be išlygų sutinka laikytis šių taisyklių, VVP vidaus tvarkos taisyklių, visų kitų VVP galiojančių tvarkų ir taisyklių reikalavimų, lankydamasis VVP nepažeisti viešosios tvarkos ir geros moralės principų.

6.2 VVP administracija turi teisę bet kuriuo metu keisti neesmines šių taisyklių sąlygas apie pasikeitimus lankytojus informuodama VVP internetiniame tinklapyje, adresu www.vandensparkas.lt.

6.3 Lankytojui, pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, VVP administracijos sprendimu gali būti paskirta bauda iki 12 Eur. Išskirtiniais atvejais VVP sprendimu gali būti taikoma papildoma sankcija – abonemento galiojimas sustabdomas arba abonementas panaikinamas.

6.4. Lankytojas, padaręs žalos VVP ar kitiems tretiesiems asmenims, privalo teisės aktų nustatyta tvarka nedelsdamas padarytą žalą atlyginti.

 

Nepamirštamų įspūdžių bei geros nuotaikos Jums linki VICHY vandens parkas!