Menu

PRANEŠIMAS APIE PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMĄ DĖL NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBIŲ

UAB „Vandens parkas“, juridinio asmens kodas 300023589, buveinės adresas Ozo g. 14C, Vilnius (toliau – Bendrovė), informuoja, kad, vykdydama 2020 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą, kuriuo reaguojant į koronaviruso COVID-19 pandemiją buvo uždrausta laisvalaikio ir sporto įstaigų veikla visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, bei 2020 kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 207, kuriuo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje iki kovo 30 d. 24 val. paskelbtas karantinas, Bendrovė nuo 2020 kovo 13 d. stabdo Bendrovės valdomo „Vichy“ vandens parko veiklą.

Nuo 2020 m. kovo  13 d. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių yra stabdomas Bendrovės ir Jūsų sudarytos sutarties vykdymas. Šios visų „Vichy“ vandens parko klientų saugumą užtikrinančios priemonės bus taikomos visą nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymo laikotarpį – iki atsakingos valdžios institucijos atšauks karantiną ir laisvalaikio ir sporto įstaigų veiklos ribojimą.

Atsiprašome Jūsų dėl patirtų nepatogumų, šį žingsnį žengiame siekdami užtikrinti Jūsų ir visų klientų saugumą. Apie „Vichy“ vandens parko veiklos atkūrimą informuosime pranešimu Bendrovės tinklapyje, adresu www.vandensparkas.lt

Tikimės greitai vėl Jus pamatyti „Vichy“ vandens parke.