Menu

VICHY vandens parko ŠEIMOS ABONEMENTO taisyklės

 Šios taisyklės yra taikomos visiems UAB „Vandens parko“ (buveinės adresas: Ozo g. 14C , Vilnius, identifikavimo kodas: 300023589) valdomo „Vichy” vandens parko (toliau – „Vandens parkas“) lankytojams, įsigijusiems Vandens parko vardinį šeimos abonementą (toliau – „abonementas“).

Šios taisyklės yra Vandens parko paslaugų sutarties dalis ir yra taikomos bei privalomos visiems abonementą įsigijusiems Vandens parko lankytojams, kurie įsigydami abonementą ir apsilankydami Vandens parke besąlygiškai įsipareigoja ir privalo laikytis visų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų. Šios taisyklės papildo kitas Vandens parke galiojančias ir jo lankytojams taikomas taisykles, įskaitant bet neapsiribojant Vandens parko vidaus tvarkos taisyklėmis, tačiau jų nepakeičia.

  1. Šeimos abonementų rūšys:

1.1 „Šeimos suaugusių“ abonementas – Vandens parko abonementas, skirtas apsilankymui pramogų ir pirčių zonose, t.y. baseinų ir nusileidimo kalnelių zonoje, „Lavos“ ir „Bora Bora“ pirčių zonoje ir / ar kitose vandens parko zonose, kurios buvo įrengtos ir visiškai veikiančios abonemento įsigijimo dieną. Šį abonementą gali įsigyti asmenys, kuriems abonemento kortelės gamybos dieną yra ne mažiau 18 metų.

1.2 „Šeimos vaikiškas“ abonementas – Vandens parko abonementas, skirtas apsilankymui pramogų zonoje, t.y. baseinų ir nusileidimo kalnelių zonoje ir / ar kitose vandens parko zonose, kurios buvo įrengtos ir visiškai veikiančios abonemento įsigijimo dieną. Vaikai nuo 12 m gali lankytis „Bora Bora“ pirčių zonoje.

  1. Abonemento galiojimas:

2.1 Abonementas galioja nuo 2020 m. vasario 17 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. vienam neriboto laiko apsilankymui per dieną Vandens parko darbo laiku.

2.2 Į Vandens parką galima patekti Vandens parko vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka, likus ne mažiau nei dviem valandom iki nustatytos Vandens parko darbo pabaigos.

  1. Abonemento kortelės išdavimas:

3.1 Vardinės abonemento kortelės išduodamos į Vandens parką kartu atvykus visiems šeimos nariams, ketinantiems naudotis abonementu. Išdavus kortelę, kiekvienas šeimos narys turės galimybę Vandens parke lankytis atskirai. Vardinės abonemento kortelės išduodamos atsakingam Vandens parko darbuotojui pateikus abonemento įsigijimą patvirtinantį dokumentą (kuponą, dovanų čekį) bei asmens dokumentus. Abonemento kortelės gaminamos ir išduodamos nuo 2020 m. vasario 17 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. Pinigai už nepanaudotą abonementą negrąžinami ir abonemento galiojimas nepratęsiamas.

3.2 Abonemento kortelei gauti, lankytojai privalo atsakingam darbuotojui pateikti asmens dokumentus ir užpildyti abonemento anketas. Paaiškėjus, kad pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs, abonemento kortelė gali būti neišduodama, o išduota kortelė gali būti panaikinta negrąžinant už abonementą sumokėtų pinigų.

3.3 Vardinę abonemento kortelę siekiantis gauti lankytojas nufotografuojamas ir skaitmeninis lankytojo atvaizdas (nuotrauka) perkeliamas ant vardinės abonemento kortelės. Nuotraukoje lankytojo veidas negali būti visiškai ar dalinai uždengtas (fotografuojama be akinių, kepurės, šalio ir kt.).

3.4 Abonemento kortelė išduodama tą pačią dieną, ne anksčiau kaip praėjus 4 (keturioms) valandoms po reikiamų dokumentų užpildymo ir duomenų pateikimo, išskyrus atvejus, nurodytus 3.5 punkte.

3.5 Jei dėl techninių kliūčių abonemento kortelė negali būti išduota tą pačią dieną, lankytojas, pateikęs abonemento kuponą, abonemento kortelę gali atsiimti per savaitę nuo pirmojo apsilankymo Vandens parke.

3.6 Abonementą įsigijęs lankytojas, kuriam jau išduota abonemento kortelė, neturi teisės abonemento perleisti kitam asmeniui.

3.7 Lankytojui praradus ar sugadinus abonemento kortelę, sustabdžius abonemento kortelės galiojimą, nauja abonemento kortelė išduodama arba abonemento kortelės galiojimas atnaujinamas tik iš anksto sumokėjus 12 Eur administracinį mokestį.

3.8 Abonemento galiojimas negali būti stabdomas. Lankytojas turi teisę atsisakyti paslaugų ir reikalauti grąžinti už abonementą sumokėtos įmokos dalies, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki abonemento galiojimo pabaigos, tačiau tik padengęs Vandens parko dėl to patiriamus 50 Eur dydžio tiesioginius nuostolius, kuriuos sudaro Vandens parko lankytojui suteikta nuolaida dėl ilgalaikio paslaugų teikimo, abonemento administravimo sąnaudos ir kitos susijusios VVP išlaidos.

  1. Abonemento naudojimo ribojimai:

4.1 Abonementas negalioja Vandens parke vykstančių renginių metu, į kuriuos parduodami atskiri renginio bilietai.

4.2 Jei atskiros Vandens parko zonos lankytojų apsilankymo metu yra išnuomotos ar kitaip perduotos naudoti tretiesiems asmenims, į jas lankytojai gali būti neįleidžiami.

4.3 Visi lankytojai Vandens parke aptarnaujami bendros eilės tvarka. Nesant laisvų individualių persirengimo spintelių,  abonementą turintys lankytojai į Vandens parką gali būti laikinai neįleist. Tokių atveju formuojama laukiančiųjų eilė.

4.4 Dėl reguliarių profilaktinių darbų poreikio ar dėl kitų priežasčių Vandens parke gali būti laikinai draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis ar įrenginiais: sūkurinėmis voniomis, nusileidimo takeliais, bangų baseinu, pirtimis ir kt. Informacija apie apribojimus, susijusius su teikiamomis paslaugomis, pateikiama Vandens parko vidaus tvarkos taisyklėse, Vandens parko kasose arba interneto tinklapyje www.vandensparkas.lt. Abonemento kaina yra paskaičiuota įvertinus Vandens parko darbo laiką, laiką kuomet Vandens parkas neteikia paslaugų dėl reguliarių profilaktinių darbų ir laiką, kuomet dėl techninių ar kitų kliūčių gali neveikti tam tikri atrakcionai ir neteikiamos kitos vandens parko paslaugos.

4.5 Lankytojai į Vandens parką neįleidžiami po darbo valandų ar Vandens parkui neveikiant dėl techninių priežasčių.

  1. Kitos sąlygos:

5.1 Abonementą įsigijęs lankytojas į Vandens parką įleidžiamas tik pateikęs jam išduotą abonemento kortelę.

5.2 Abonemento kortelės yra vardinės. Vandens parko personalas turi teisę paprašyti lankytojo asmens dokumento, o lankytojas privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą).

5.3 Teisė naudotis Vandens parko paslaugomis suteikiama tik tam asmeniui, kuriam yra išduota vardinė abonemento kortelė. Lankytojui pateikus kitam asmeniui išduotą abonemento kortelę, Vandens parkas turi teisę sustabdyti ar panaikinti pateikto abonemento galiojimą.

5.5 Vandens parkas turi teisę papildomai apmokestinti pirčių, baseinų ir nusileidimo kalnelių zonas ir / ar kitas vandens parko zonas, įrengtas ir/ar pradėjusias veikti po abonemento įsigijimo.

5.6 Visus ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.vvtat.lt) arba tiesiogiai į teismą.

  1. Patvirtinimas ir žalos atlyginimas

6.1 Apsilankydamas Vandens parke, lankytojas patvirtina, kad be išlygų sutinka laikytis šių taisyklių, Vandens parko vidaus tvarkos taisyklių, visų kitų Vandens parko galiojančių tvarkų ir taisyklių reikalavimų, lankydamasis Vandens parke nepažeisti viešosios tvarkos ir geros moralės principų.

6.2 Vandens parko administracija turi teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles apie pasikeitimus lankytojus informuodama Vandens parko internetiniame tinklapyje, adresu www.vandensparkas.lt.

6.3 Lankytojui, pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, Vandens parko administracijos sprendimu gali būti paskirta bauda iki 12 Eur. Išskirtiniais atvejais Vandens parko administracijos sprendimu gali būti taikoma papildoma sankcija – abonemento galiojimo sustabdymas arba panaikinamas.

6.4. Lankytojas, padaręs žalos Vandens parkui ar kitiems asmenims, privalo teisės aktų nustatyta tvarka nedelsdamas padarytą žalą atlyginti.

 

Nepamirštamų įspūdžių bei geros nuotaikos Jums linki „Vichy“ vandens parkas!