Menu

Jaunesni nei 14 metų lankytojai Vandens parko paslaugomis gali naudotis tik su lydinčiu pilnamečiu asmeniu.

Nuo 14 iki 16 metų lankytojai Vandens parko paslaugomis gali naudotis tik pateikę galiojantį Vandens parko nustatytos formos sutikimą, pasirašytą tėvų (globėjų). Sutikimo formą pateikiama Vandens parke  arba ją galite atsisiųsti.

Atsisiųskite sutikimą