Menu

Fotografavimo ir filmavimo bei kitokio informacijos fiksavimo naudojantis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais „Vichy“ vandens parke taisyklės

 1. Šios fotografavimo ir filmavimo bei kitokio informacijos fiksavimo naudojantis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais „Vichy“ vandens parke (toliau – Vandens pramogų parkas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato fotografavimo ir filmavimo bei kitokio informacijos fiksavimo naudojantis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais (toliau – Fotografavimas ir (ar) filmavimas) tvarką. Šių Taisyklių privalo laikytis visi Vandens pramogų parke Fotografuojantys ir (ar) filmuojantys asmenys.
 2. Bet kuris Vandens pramogų parke Fotografuojantis ir (ar) filmuojantis asmuo Fotografuodamas ir (ar) filmuodamas Vandens pramogų parke sutinka būti saistomas šių Taisyklių. Fotografavimas ir (ar) filmavimas Vandens pramogų parke reiškia Fotografuojančio ir (ar) filmuojančio asmens sutikimą, kad Taisyklės jo atžvilgiu būtų taikomos pilna apimtimi.
 3. Vandens pramogų parko operatorius, kuris valdo Vandens pramogų parką ir nustato tvarką jame, yra UAB „Vandens parkas“ (toliau – Operatorius). Operatorius turi teisę nustatyti, keisti ir panaikinti Taisykles.
 4. Fotografuoti ir (ar) filmuoti Vandens pramogų parke galima tik laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių Taisyklių ir kitų Vandens pramogų parko vidaus taisyklų. Susipažinti su galiojančia šių Taisyklių redakcija ir kitoms Vandens pramogų parko vidaus taisyklėmis galima Vandens pramogų parko interneto tinklapyje adresu vandensparkas.lt arba Vandens pramogų parko bilietų kasose.
 5. Leidžiama Fotografuoti ir (ar) filmuoti tik šiose Vandens pramogų parko erdvėse: gimtadienių kambarys „Maka Maka“, baro „MIX“ zona, „OAT SIDE THE BOX“ užkandinės zona, bangų baseino zona, vaikų žaidimų aikštelė, atrakcionų bokštas, atrakcionų nusileidimo zona 1 ir 2 aukšte.
 6. Asmuo neturi teisės Fotografuoti ir (ar) filmuoti Vandens pramogų parke, negavęs Vandens pramogų parko operatoriaus raštiško leidimo ar neįsigyjęs leidimo Fotografuoti ir (ar) filmuoti. Taip pat neturi teisės Fotografuoti ir (ar) filmuoti komerciniais tikslais, jeigu tam nėra gavęs Operatoriaus rašytinio sutikimo (pvz., filmuoti Vandens pramogų parke reklamą, televizijos laidą, vaidybinį kino filmą ar pan.).
 7. Asmeniui draudžiama Fotografuoti ir (ar) filmuoti Vandens pramogų parke, jeigu tai trukdo (kliudo, trikdo ir pan.) normalų Vandens pramogų parko darbą, Operatoriaus darbuotojus ir (ar) jų darbą, lankytojus ir (ar) jų veiklą.
 8. Vandens pramogų parke Fotografuojantys ir (ar) filmuojantys asmenys neturi teisės Fotografuoti ir (ar) filmuoti Vandens pramogų parke esančius asmenis, jeigu jie prieštarauja (nesutinka) būti Fotografuojami ir (ar) filmuojami. Jeigu Fotografuojantis ar filmuojantis asmuo kiekvienu atskiru atveju nėra gavęs atitinkamo asmens aiškiai žodžiu ir (ar) raštu išreikšto sutikimo būti Fotografuojamam ir (ar) filmuojamam, laikoma, kad asmuo nesutinka būti Fotografuojamas ir (ar) filmuojamas. Operatorius nesuteikia teisės Fotografuojantiems ir (ar) filmuojantiems asmenims Fotografuoti ir (ar) filmuoti kitus asmenis Vandens pramogų parke, todėl jeigu Fotografuojantis ir (ar) filmuojantis asmuo tai daro, jis tai daro savo iniciatyva, sprendimu, rizika ir atsakomybe.
 9. Vandens pramogų parke Fotografuojantys ir (ar) filmuojantys asmenys turi teisę Vandens pramogų parke Fotografuoti ir (ar) filmuoti tiktai veikdami atvirai ir negali to daryti veikdami slaptai.
 10. Draudžiama viešai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti Vandens pramogų parke Fotografuotą ir (ar) filmuotą ar kitą medžiagą, įskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medžiagą, neturint Operatoriaus bei Fotografuotų ir (ar) filmuotų asmenų sutikimų.
 11. Jeigu Fotografuodamas ir (ar) filmuodamas Vandens pramogų parke asmuo pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (ar) šių Taisyklių reikalavimus ir padaro nuostolių Operatoriui ir (ar) kitiems asmenims, toks nuostolius padaręs asmuo privalo atlyginti padarytą žalą Operatoriui ir (ar) tretiesiems asmenims.
 12. Taisyklių nesilaikantį ar bet kaip kitaip kitų Vandens pramogų parko lankytojų ar darbuotojų asmens duomenų saugumui grėsmę keliantį Fotografuojantį ir (ar) filmuojantį asmenį Operatorius savo pasirinkimu gali a) įspėti; b) išlydėti iš Vandens pramogų parko; c) uždrausti naudotis Vandens pramogų parko paslaugomis ateityje. Operatorius turi teisę visais atvejais apie pažeidimą informuoti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.